Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Έργο με ακρυλικά!!!

Μία από τις πρώτες εργασίες στο εικαστικό  καφενείο....

5 σχόλια: